Hızlı Başlangıç Programı

Hızlı Başlangıç Programı

DİĞERLERİNE GÖRE DAHA HIZLI OLDUĞUN İÇİN 25.000 TL’YE KADAR BONUS KAZAN!

Yeni kalifikasyonlara daha hızlı bir şekilde ulaşarak gelirini arttır!

SENİN BONUSLARIN

  • “HIZLI BAŞLANGIÇ” PROGRAMI KAPSAMINDA PARASAL BONUS VE/VEYA ÖZEL MARKALI ÇANTA İÇİNDE ŞİRKETİN HİT-10 ÜRÜNÜ!
  • ŞİRKETİN ANA ETKİNLİKLERİNDE ÖZEL TANINMA!

PROGRAMIN AYRINTILI ŞARTLARI

5. SEVİYE DANIŞMANLARI İÇİN ŞARTLAR

İlk bonusu (özel markalı çanta içinde Şirketin HİT-10 ürünü) kazanabilmek için Danışmanın Genel Hacminin (GH) Şirkette kayıt yaptığı aydan itibaren (kayıt ayı dahil olmak üzere) 5.000 puana ulaşmış olması gerekmektedir. Ayriyeten bir önceki ayda Genel Hacmin (GH) en az 1.500 puan olup en son ayda ise 2.500 puan olması gerekmektedir.

Bonus kazanabilmen için arka arkaya 3 ay boyunca 5. seviye Danışmanı kalifkasyonu sahibi olman lazım.

Danışmanlarından biri seninle aynı zamanda bu Programın gereksinimlerini karşılıyorsa kişisel bonusu (özel markalı çantanın içinde Şirketin HİT-10 ürünü) kazanabilmen için programın şartlarını bu Danışmana ait iş yapısının Genel Hacmini hesaba katmadan yerine getirmen gerek. Özel markalı çantanın içinde Şirketin HİT-10 ürünü kazananlara Uluslararası Ticari Oturumlarında ve New Horizons’da sunulur.

Ödülünü programın kazananı olduğun aydan itibaren bir yıl içinde teslim alabilirsin.

ÖNDE GELEN DANIŞMANLAR VE ÜSTÜ İÇİN

“Hızlı Başlangıç” Programı kapsamında bonus elde etmen için seçmiş olduğun kalifikasyonlara Şirketin belirttiği süreler içinde ulaşman gerek! Örneğin, Premiyer Danışman kalifikasyonu en geç 5. ayda açılmış, 6. ayda kapanmış ve 7. ayda onaylanmış olmalıdır.

Kalifikasyon ödüllerini kazanabilmek için 60/40 kuralını uygulamak lazım: En güçlü dalın Genel Hacmi hariç iş yapısının Genel Hacmi, kalifikasyonun için belirtilen minimum Genel Hacim standardının %40’ından az olmamalıdır. Önde Gelen Danışman, Premiyer Danışman ve Profesyonel kalifikasyonuna ulaşabilmen için Genel Hacmin (GH) sırasıyla 5.000, 10.000 ve 20.000 puan olmalıdır. Önde Gelen Danışman, Premiyer Danışman ve Profesyonel statüleri için en güçlü dal hariç Genel Hacim oranı sırasıyla 2.000, 4.000 ve 8.000 puandan az olmamalıdır.

Lider ve Ulusal Lider statülerine ulaşma şartlarını “Prim Ödeme Planı” broşüründen öğrenebilirsin.

Bonus kazanabilmek için Programın kazananı, bonus dağılımının gerçekleştirildiği Etkinlikten önce her ay kalifikasyonunu onaylamalıdır. Bonus dağılımının gerçekleştirildiği Etkinlikler: New Horizons Stratejik Oturumu ve Uluslararası Ticari Oturumlarıdır.

Maddi bonuslar birbirlerine eklenemez. Kazanılmış en büyük bonus geçerlidir.

Örneğin: Sırayla 5. seviye Danışmanı, Önde Gelen Danışman ardından da Premiyer Danışman ve Profesyonel statülerine ulaşman halinde sen, 5. Seviye Danışmanı kalifikasyonu için Şirketin HİT-10 ürün setini içeren özel markalı çantayı, Önde Gelen Danışman kalifikasyonu için 1.000 TL, Premiyer Danışman Kalifikasyonu için ise artı 1.000 TL (yani toplamda 2.000 TL) ayriyeten de Profesyonel Kalifikasyonu için 2.000 TL (yani toplamda 4.000 TL) kazanacaksın. Böylece TOPLAM ödülün 4.000 TL ve özel markalı çanta içinde Şirketin HİT-10 ürününü kapsamaktadır.

Tüm kalifikasyonlar için: Programa katılabilmen için Kişisel Ciron (KC) en az 100 puan olmalıdır.

* Programa, Ayrıcalıklı Müşteri statüsünden Danışman statüsüne ilk kez geçiş yapan Danışmanlar da katılabilir.

5. SEVİYE
DANIŞMANI
ÖNDE GELEN DANIŞMAN PREMİYER DANIŞMAN PROFESYONEL LİDER ULUSAL  LİDER
ŞİRKETİN HİT-10 ÜRÜNÜ ÖZEL
MARKALI ÇANTADA
MALİYETİ
1.000 TL
OLAN MADDİ
BONUS
MALİYETİ
2.000 TL
OLAN MADDİ
BONUS
MALİYETİ
4.000 TL
OLAN MADDİ
BONUS
MALİYETİ
8.000 TL
OLAN MADDİ
BONUS
MALİYETİ
25.000 TL
OLAN MADDİ
BONUS
Şirkete kayıt olduğun aydan itibaren 4 aylık süre içinde (statüyü açıp kapatmak ve onaylamak) 5. SEVİYE DANIŞMANI ((KC) 2.500 PUAN) olmak 4. ay
4. ayda statüye ulaşıp ve 5. ayda kapatıp 6. ayda onaylamak.
5. ay
5. ayda statüye ulaşıp ve 6. ayda kapatıp 7. ayda onaylamak.
6. ay
6. ayda statüye ulaşıp ve 7. ayda kapatıp 8. ayda onaylamak.
9. ay
9. ayda statüye ulaşıp ve 10. ayda kapatıp 11. ayda onaylamak.
11. ay
11. ayda statüye ulaşıp, 12. ayda kapatıp 6 ay boyunca onaylamak.